Giới thiệu về bông thủy tinh HUAMEI ( phần 1 )

  Bông thủy tinh huamei là vật liệu tiêu âm dạng xốp có hiệu suất tiêu âm tốt. Sở dĩ bông thủy tinh Huamei có thể hấp thụ âm thanh không phải vì bề mặt thô ráp, mà vì nó có một số lượng lớn các lỗ xốp và lỗ nhỏ li ti kết nối bên trong và bên ngoài. Khi sóng âm thanh tới bông thủy tinh Huamei, sóng âm có thể đi vào vật liệu cùng với các lỗ rỗng, làm cho các phân tử không khí trong các lỗ rỗng dao động. Do lực cản nhớt của không khí và ma sát giữa các phân tử không khí và thành lỗ, năng lượng âm thanh được chuyển thành nhiệt năng và bị mất đi.

Hiệu suất hấp thụ âm thanh:

  Bông thủy tinh Huamei có hiệu suất tiêu âm tốt đối với tần số trung và cao. Các yếu tố chính ảnh hưởng đến hiệu suất tiêu âm của bông thủy tinh Huamei là độ dày, mật độ và khả năng cản luồng gió. Mật độ là trọng lượng của vật liệu trên một mét khối.

  Lực cản dòng khí là tỷ số giữa áp suất không khí và vận tốc không khí trên cả hai mặt của vật liệu trên một đơn vị độ dày.

  Lực cản của luồng gió là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến hiệu suất tiêu âm của bông thủy tinh Huamei. Nếu lực cản dòng chảy quá nhỏ, nghĩa là vật liệu thưa, không khí dễ rung chuyển qua và giảm hiệu suất hút âm; Lực cản dòng chảy quá lớn, có nghĩa là vật liệu dày đặc, không khí rung động khó truyền và hiệu suất tiêu âm cũng giảm.

  Trong kỹ thuật thực tế, rất khó để đo sức cản của luồng không khí, nhưng nó có thể được ước tính và kiểm soát gần như bằng độ dày và mật độ khối.

1. Với sự tăng chiều dày, hệ số hấp thụ âm của tần số trung bình và thấp tăng lên đáng kể, nhưng tần số cao thay đổi ít (độ hấp thụ âm tần cao luôn lớn).

2. Khi độ dày không thay đổi, mật độ khối tăng lên, và hệ số hấp thụ âm thanh của tần số trung thấp cũng tăng; nhưng khi mật độ khối tăng đến một mức nhất định, vật liệu trở nên dày đặc, lực cản dòng chảy lớn hơn lực cản dòng chảy tối ưu, và thay vào đó hệ số hấp thụ âm thanh giảm.

  Đối với bông thủy tinh Huamei có khối lượng riêng 16Kg / m3 với độ dày hơn 5cm, tần số thấp 125Hz là khoảng 0,2, và hệ số hấp thụ âm của tần số trung bình và tần số cao (> 500Hz) gần bằng 1.

  • Khi tiếp tục tăng chiều dày từ 5cm thì hệ số hấp thụ âm tần số thấp tăng dần. Khi độ dày lớn hơn 1m, hệ số tiêu âm tần số thấp 125Hz cũng sẽ gần bằng 1.
  • Khi độ dày vẫn giữ nguyên và mật độ khối tăng lên, hệ số hấp thụ âm thanh tần số thấp của bông thủy tinh Huamei sẽ tiếp tục tăng. .
  • Khi mật độ khối gần 110kg / m3, hiệu suất tiêu âm đạt cực đại, dày 50mm và gần 0,6-0,7 ở tần số 125Hz.
  • Khi mật độ khối vượt quá 120kg / m3, hiệu suất hấp thụ âm thanh giảm do vật liệu trở nên dày đặc, và hiệu suất hấp thụ âm thanh tần số trung và cao bị ảnh hưởng rất nhiều.
  • Khi mật độ khối vượt quá 300kg / m3, hiệu suất tiêu âm giảm đi rất nhiều.

 Độ dày của bông thủy tinh tiêu âm thường được sử dụng trong tiêu âm kiến ​​trúc là: 2,5cm, 5cm, 10cm và khối lượng riêng của nó là 16, 24, 32, 48, 80, 96, 112kg / m3.

 Thường sử dụng bông thủy tinh Huamei dày 5cm, 12-48kg / m3.

Thông tin trên được cung cấp bởi nhà cung cấp Huamei

Bình luận

Thương hiệu Rockwool

Top

   (0)