Minh Quân cung cấp các loại vật liệu cách nhiệt cứng XPS Tấm cách nhiệt mái.

Xốp XPS LÀ GÌ?

 

Bọt polystyrene ép đùn (XPS) là một vật liệu cách nhiệt cứng cũng được hình thành bằng polystyrene, nhưng được sản xuất bằng quy trình ép đùn và thường được sản xuất với màu sắc đặc biệt để nhận diện thương hiệu sản phẩm

 

Vì sao tấm XPS được sử dụng làm cách nhiệt phổ biến tại VN?

 

  • Độ dẫn nhiệt được tuyên bố của nó là λ ≤ 0,035 W / mK. (ở 10 ° C)

 

  • Tùy thuộc vào các giá trị độ dẫn nhiệt được tuyên bố, các sản phẩm của Tấm xốp Izocam nằm trong nhóm độ dẫn nhiệt của 030 và 035.

 

  • Hệ số kháng khuếch tán hơi nước = 90 - 100.

 

  • Nhiệt độ sử dụng là từ -50 / + 75 ° C.

 

  • Tấm XPS có cấu trúc tế bào xốp kín 100% giữ nước.

 

  • Tấm cách nhệt XPS  không có độ hấp thụ mao quản.

 

  • Sản phẩm có cường độ nén cao.

 

»» Xem thêm: tổng hợp các loại xốp cách nhiệt khác của Minh Quân

Bình luận

Thương hiệu Rockwool

Top