Vải amiang làm bạt hàn

Vải amiang là gì ?

Vải amiang là sản phẩm được cấu tạo từ các sợi aminang kết thành tấm vải. Amiang hay còn gọi asbestos, là tên gọi chung của loại sợi khoáng silicat, chất gồm sáu khoáng chất silicat tự nhiên (chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, anthophyllite, và actinolite) nên có khả năng làm việc trong môi trường có nhiệt độ cao 300°C-400°C.

vải amiang chống cháy

Các loại vải chống cháy làm bạt hàn khác:

 

  • Vải ht800:

  • vải silicone:

  • Vải phủ cacbon:

Bình luận

Thương hiệu Rockwool

Top