Ống gió mềm ORD

Sản phẩm được cung cấp bởi các nhà cung cấp tốt nhất ngay tại HCM, tất cả các ống mềm của chúng tôi đều tuân thủ các tiêu chuẩn nhà thầu đề ra. Ống gió mềm ORD hợp để sử dụng với điều hòa không khí chu trình ngược có ống dẫn, hệ thống sưởi khí và làm mát bay hơi.

mỗi trang
Ống gió mềm ORD - ORD flexible duct

Ống gió mềm ORD - ORD flexible duct

Ống gió ORD thường được sử dụng cho hệ thống điều hòa linh hoạt.
Xem thêm

Top

   (0)